I
N
F
O

Tepelná zátěž lidského organismuMíra zátěže lidského organismu teplem, resp. chladem je stanovena na základě UTCI (Universal Thermal Climate Index). Tento index kombinuje současný vliv teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a krátkovlnného i dlouhovlnného záření na povrch lidského těla. Mapy se aktualizují do 7 hodin ráno občanského času.
23. 7. 2024

24. 7. 2024

25. 7. 2024

23. 7. 2024

24. 7. 2024


Co je to index tepelné zátěže UTCI?

Index tepelné zátěže Universal Thermal Climate Index (UTCI) byl vyvinut v rámci Mezinárodní biometeorologické společnosti (ISB) s cílem hodnotit tepelný stres působící ve venkovním prostředí na člověka. Na rozdíl od jiných indexů zohledňuje UTCI specifika fungování lidského organismu a lidské zvyklosti (typické ošacení). Využitelnost indexu tkví v možnosti hodnotit míru zátěže působící na osoby pohybující se venku a může tak sloužit jako vodítko pro plánování terénních prací či sportovních a rekreačních aktivit i pro zohlednění dopadů běžných denních činností na citlivé osoby (senioři, malé děti atp.)

Současně s vývojem indexu probíhaly i medicínské experimenty. Jejich výsledky umožnily současně se zveřejněním indexu UTCI publikovat také škálu míry tepelné zátěže lidského organismu.

Jak jsou tvořeny mapy tepelné zátěže UTCI?

Mapy s mírou zátěže jsou sestaveny na základě parametrů počasí předpovídaných modelem ALADIN, které následně vstupují do výpočtu UTCI. Prezentovány jsou pro každý den mapy vykreslené z denních minimálních a maximálních hodnot UTCI.

Režimová doporučení dle stupňů zátěže

Pro udržení tepelné rovnováhy těla jsou doporučována následující režimová opatření. Doporučení se vztahují na zdravé lidi, kteří jsou během pobytu venku vhodně oblečení dle převládajících tepelných podmínek. V případě nemocných či citlivých jedinců mohou být nutná další ochranná opatření.

stupeň kategorie zátěže základní doporučení
-4 velmi silná až extrémní zátěž chladem
 • používat účinnou ochranu hlavy a končetin
 • používat oděv se zvýšenou tepelnou izolací
 • omezit pobyt venku na nezbytné minimum
 • zvýšit fyzickou aktivitu k produkci metabolického tepla
-3 silná zátěž chladem
 • chránit pokožku obličeje (aplikovat krém, zakrýt)
 • používat oděv se zvýšenou tepelnou izolací
 • omezit pobyt venku na minimum, zejména děti, senioři a nemocní
 • v případě delšího pobytu venku zvýšit pohybovou aktivitu
-2 mírná zátěž chladem
 • chránit pokožku obličeje (aplikovat krém)
 • chránit končetiny před podchlazením
 • v případě delšího pobytu venku zvýšit pohybovou aktivitu
-1 slabá zátěž chladem
 • nosit rukavice a pokrývky hlavy
0 bez zátěže
 • bez doporučení
+1 mírná zátěž teplem
 • doplňovat tekutiny (min 0,25 l/h)
+2 silná zátěž teplem
 • snížit fyzickou aktivitu
 • doplňovat tekutiny (min 0,25 l/h)
 • pobývat na stinných a vzdušných místech
 • zvážit omezení pobytu dětí, seniorů a nemocných venku
+3 velmi silná zátěž teplem
 • snížit fyzickou aktivitu
 • doplňovat tekutiny (min 0,5 l/h)
 • pravidelně pobývat v klimatizovaných podmínkách anebo na stinných a vzdušných místech
 • omezit pobyt venku na minimum, zejména děti, senioři a nemocní
+4 extrémní zátěž teplem
 • vyhýbat se fyzické námaze
 • pravidelně ochlazovat tělo
 • doplňovat tekutiny (min 0,5 l/h)
 • vyhnout se pobytu venku, je-li to nutné, zůstat na stinných a vzdušných místechBiopředpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata