I
N
F
O

Tepelná zátěž hospodářských zvířatPocitová teplota je faktorem, který ovlivňuje komfort a zdravotní stav hospodářských zvířat a v návaznosti na to také živočišnou produkci. Do výpočtu pocitové teploty kromě samotné teploty vstupuje také vlhkost vzduchu a rychlost větru. Index tepelné zátěže hospodářských zvířat převádí hodnotu venkovní pocitové teploty na stupeň zátěže teplem, respektive chladem. Využitelnost indexu tkví v možnosti hodnotit míru zátěže působící na venku se pasoucí domácí hospodářská zvířata - savce.


22. 6. 2024

23. 6. 2024

24. 6. 2024

22. 6. 2024

23. 6. 2024
Jak reagují hospodářská zvířata na tepelnou zátěž?

Každý živočich má jinak nastavené své teplotní optimum, zatímco např. u člověka se jedná o hodnoty kolem 20 ˚C, u skotu jde o hodnoty kolem 10 ˚C. Optimální teplota je ovšem variabilní také vnitrodruhově, je ovlivněna např. genotypem, barvou a druhem srsti, pohlavím, tělesnou kondicí, velikostí a tvarem těla či zdravím jedince. Zatímco mírný teplotní stres nemusí být nijak patrný, dopady vyšší teplotní zátěže jsou zjevné. Teploty pod optimem, tj. zátěž chladem, mohou být u savců se stabilní tělesnou teplotou, doprovázeny např. třesem. Teploty nad optimem, tj. zátěž teplem, mohou vyvolávat pocení, zrychlené dýchání, snížení konzumace krmiva či sníženou produkcí mléka. Extrémní situace mohou vést k onemocnění až k úhynu zvířat.

Jak jsou tvořeny mapy tepelné zátěže hospodářských zvířat?

Mapy s mírou zátěže jsou sestaveny na základě parametrů počasí předpovídaných modelem ALADIN. Pro každý den jsou prezentovány dvě mapy vykreslené z denních (odpoledních) maximálních a z nočních minimálních hodnot pocitové teploty pro hospodářská zvířata.

Stupnice tepelné zátěže

Intervaly jednotlivých stupňů zátěže byly definovány dle materiálů Mezinárodní biometeorologické společnosti (International Society of Biometeorology - Animal Biometeorology Commission).stupeň kategorie zátěže rozsah pocitové teploty
-3 silná zátěž chladem ≤ -10 °C
-2 střední zátěž chladem (-10; –5 °C〉
-1 mírná zátěž chladem (-5; 5 °C〉
0 bez zátěže (5; 22 °C〉
1 mírná zátěž teplem (22; 26 °C〉
2 střední zátěž teplem (26; 31 °C〉
3 silná zátěž teplem >31 °C


Jak změna klimatu ovlivňuje teplotní zátěž hospodářských zvířat?

Zvyšující se teploty a častější teplotní extrémy spojené s klimatickou změnou ovlivňují zdraví a komfort hospodářských zvířat, u skotu má teplotní stres negativní vliv například na množství a kvalitu produkovaného mléka. Nepřímo dopadá klimatická změna na pasoucí se zvířata také prostřednictvím snížení kvality a kvantity pícnin.
Biopředpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata