I
N
F
O

Fenologický vývojRychlost vývoje vegetace závisí na průběhu počasí v daném roce. Především jde o kombinaci teploty vzduchu a délky dne. S růstem teploty a prodlužováním délky dne rychlost roste. Naopak při nižší teplotě a krátkém dni rostlina přestává růst, omezuje metabolické procesy a transformaci energie. Rychlost vývoje vegetace je určena na základě tzv. Photothermal time (PTT) v porovnání s normálem 1991-2020. PTT vychází ze sumy efektivních teplot nad 5 °C (GDD) a délky dne (v hodinách).

Jak je ovlivněna rychlost fenologického vývoje počasím?

Rychlost vývoje vegetace je určena na základě tzv. Photothermal time (PTT) v porovnání s normálem 1991-2020. PTT vychází ze sumy efektivních teplot nad 5 °C (GDD) a délky dne (v hodinách).

Co je to fenologie?

Fenologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem časového průběhu periodicky se opakujících životních projevů, tzv. fenologických fází, rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí, zejména na podnebí a počasí. ČHMÚ se v současné době věnuje pouze fenologii rostlin. Pravidelná fenologická pozorování mají v naší zemi dlouholetou tradici, první záznamy se objevují v kronikách, hospodářských záznamech či meteorologických zápisnících (např. na meteorologické stanici Praha, Klementinum). V roce 1923 prof. Václav Novák vytvořil u nás jednu z prvních národních fenologických služeb na světě a tyto historické záznamy má ČHMÚ uloženo ve svém archivu. Mezi významné sledované fenologické fáze patří i počátek a konec kvetení rostlin. Součástí fenologické pozorovací sítě ČHMÚ jsou také alergologicky významné rostlinné druhy.

Jak ovlivňuje změna klimatu fenologické fáze?

Studiem dlouhodobých fenologických řad bylo zjištěno, že vlivem oteplování klimatu dochází k dřívějšímu nástupu fenologických fází a zkracuje se doba trvání jednotlivých fenofází (tj. rychlejší střídání fenofází). Zároveň se prodlužuje vegetační sezóna.
Biopředpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata