I
N
F
O

Pravděpodobnost růstu hubMapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub. Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech (index API30) v kombinaci s průměrnými teplotami posledních 7 dní. Předpovědní model pravděpodobnosti růstu hub je vyvíjen ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti.

Jak ovlivňuje počasí růst hub?

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích (cca 10 dní po nich) a následném teplém (nikoli však horkém) počasí, nejvíce v rozmezí července a září.

Jak je tvořena mapa pravděpodobnosti růstu hub?

Zásadním kritériem pro tvorbu mapy je hodnota API30 (index předchozích srážek), což je veličina posuzující nasycenost půdy, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období (30 dní) s klesající vahou směrem do minulosti (čím vyšší hodnota, tím vyšší nasycení půdy vodou a tedy „potenciál růstu hub“). Hodnota API30 je korigována koeficientem vycházejícím z průměrné teploty v posledních sedmi dnech, jelikož v nejteplejších měsících je potenciál výparu spadlých srážek výrazně vyšší. Stejný úhrn srážek je proto méně “efektivní” pro růst hub například v září než v červnu. Výsledek modelu je dále korigován sezónním koeficientem, který vyjadřuje rozdíly v početnosti mykorhizních hub během kalendářního roku.

Parametry pro výpočet modelu průběžně optimalizujeme. Nově jsme navázali spolupráci s Českou mykologickou společností, přípravu mapy s ní pravidelně konzultujeme. Mapa nejlépe odráží pravděpodobnost růstu masitých, zejména mykorhizních druhů hub, které ovšem praktické houbaře zajímají nejvíce. Pro ostatní houby (např. dřevní, xerotermní atd.) model přesný není. Více o houbách se můžete dozvědět na stránkách České mykologické společnosti www.myko.cz.

Jak změna klimatu ovlivňuje houby?

Klíčovým faktorem pro růst hub je vodní bilance. Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar a tím snižují množství vody dostupné pro houby. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst mykorhizních hub.
Biopředpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata