I
N
F
O

Aktivita komárůIndex aktivity komárů vyjadřuje vhodnost počasí pro letovou aktivitu komárů. Nejvyšších stupňů dosahuje index za teplého bezvětrného počasí s vysokou vzdušnou vlhkostí.


20. 6. 2024

21. 6. 2024

22. 6. 2024
Hodnotící škála

  • 1 - nepatrná aktivita
  • 2 - mírná aktivita
  • 3 - střední aktivita
  • 4 - vysoká aktivita
  • 5 - mimořádná aktivita

Index aktivity komárů nevyjadřuje absolutní početnost komárů, neboť ta závisí na střednědobém vývoji počasí (zejména na teplotě a množství srážek v uplynulých týdnech), na početnosti a stavu vhodných líhnišť v okolí a na populační dynamice jednotlivých druhů. Kalamitní druhy se masivně šíří zejména po záplavách. Početnost může být lokálně snižována postřiky na komáří larvy.Jak ovlivňuje počasí vývoj komárů?

Vývoj komárů je ovlivněn počasím, zejména teplotou a vlhkostí, po celou dobu vývoje jedinců. Teplota zkracuje čas pro natrávení krve samičkou, což je nezbytný předpoklad pro vytvoření vajíček. Teplota urychluje rovněž embryonální vývoj nakladených vajíček i rychlost vývoje larev. Při chladnějších jarních teplotách trvá vývoj larev několik týdnů, po letních záplavách trvá jen zhruba jeden týden. Nově vylíhnutí komáři jsou rovněž citliví k podmínkám prostředí, ohrožuje je zejména sucho a vítr. Jako optimální je u komárů uváděn rozsah teplot 15-28 °C, maximum mezi 30-40 °C. Vývoj a aktivita komárů pozitivně koreluje také se vzdušnou vlhkostí. Pro letovou aktivitu je jako optimum uváděn rozsah relativní vzdušné vlhkosti nad 40 %. Komárům svědčí také bohaté srážky, neboť ty vytvářejí vhodná stanoviště pro vývoj komářích larev. Během deště jsou komáři schopni letu, silný déšť však jejich aktivitu může dočasně utlumit. Letová aktivita bývá rovněž narušena silným větrem. Abnormální, tzv. kalamitní, výskyt komárů je často spojen s obdobím po velkých povodních a záplavách. Komárům svědčí také např. bohatá nadílka sněhu, která při jarním tání rovněž vytváří hojnost vhodných stanovišť pro líheň. Typickým záplavovými druhy komára jsou na území ČR Aedes vexans a Ochlerotatus sticticus, může však dojít k přemnožení i dalších druhů.

Jak ovlivňuje komáry změna klimatu?

Klimatické změny způsobují posun areálu teplomilných druhů z jižních oblastí více na sever. To platí i pro druhy komárů. Další zvyšování průměrné teploty ČR tak může přispět k zavlečení a usazení nových druhů komárů a tím ovlivnit také zdejší spektrum nemocí přenášených komáry. Zvyšování průměrné jarní teploty může vést také k rychlejšímu jarnímu vývoji komárů a tedy i dřívějšímu zahájení komáří sezóny. Na druhou stranu vysoké letní teplotní extrémy mohou naopak zvýšit mortalitu jedinců některých komářích druhů.
Biopředpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata