I
N
F
O

Vývoj kůrovcePopulační dynamiku kůrovce velmi významně ovlivňuje počasí, především teploty vzduchu, které rozhodují o rojení a počtu generací. V této sekci naleznete základní informace o vlivu počasí na kůrovce, které vznikají ve spolupráci s Lesy ČR, Biologickým centrem AV ČR, portály kurovcoveinfo.cz a nekrmbrouka.cz. Mapa představuje aktuální stav sumy teplot od začátku rojení kůrovce. Hranice dokončení jedné generace je 540 tzv. stupňodní. Mapa načítá hodnoty od počátku rojení kůrovce v České republice odvozeného z odchytů v rámci Kůrovcového infa. Jedná se tedy o nejrychlejší možný vývoj na stojících stromech pro danou oblast. Vývoj samozřejmě začíná až po napadení stojících stromů, takže mapa ve skutečnosti lehce předbíhá skutečný vývoj. Tato rezerva je úměrná počtu stupňodní, které uplynuly od počátku rojení do napadení stojících stromů. Pokud okamžik napadení není znám, je ale z důvodu opatrnosti lepší počítat s plnou hodnotou uvedenou v mapě. Mapa se nedá použít pro skládkované dříví, kde se vývoj na slunci zrychluje.


22. 6. 2024

23. 6. 2024

24. 6. 2024
Jak ovlivňuje počasí vývoj lýkožrouta smrkového?

Populační dynamiku kůrovce velmi významně ovlivňuje počasí, především teploty vzduchu, které rozhodují o rojení a počtu generací. Počet generací v roce je klíčová informace, protože určuje potenciální nárůst napadeného dříví v roce. Jednoznačně to ukázal rok 2018, kdy bylo poprvé v historii úplné třetí rojení. Kůrovec z jednoho napadeného stromu při druhé generaci ohrožuje až 10 stromů, při třetí pak z těchto 10 stromů sto dalších. Informace, jestli vývoj kůrovců zrychluje nebo zpomaluje, je tedy klíčová pro rychlost včasného zpracování napadeného dříví. Počasí je v současnosti už tak proměnlivé, že původní poučky přestávají platit. Napadené stromy je přitom potřeba nejprve nalézt a následně asanovat. Na zpracování tak zbývá mnohem méně času. O tom, jestli se vývoj zrychluje nebo zpomaluje, informuje mapa sumy teplot od počátku rojení.

Jak ovlivňuje lýkožrouta změna klimatu?

S růstem průměrné teploty v budoucnosti lze očekávat další urychlení vývoje kůrovcových generací. Schopnost lýkožrouta napadat stromy bude zřejmě dále umocněna souvisejím suchem, které bude negativně působit na odolnost stromů a ty tak budou více náchylné k napadení kůrovcem.
Biopředpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata