I
N
F
O

Tepelná pohodaPocitová teplota je vnímaná okolní teplota, která kromě teploty zahrnuje účinky i vlhkosti vzduchu a rychlosti větru . Jde o bioklimatické měřítko tepelné pohody a pokrývá spektrum od pocitu tepla, teplotního komfortu, až po pocit chladu . U savců a ptáků se stabilní tělesnou teplotou , v závislosti na jejich kondici , může být vnímaný chlad doprovázen třesem. Každý živočich má jinak nastavené své teplotní optimum, zatímco např. u skotu jde o hodnoty kolem 5 ˚C, u člověka kolem 20 ˚C.


26. 6. 2022

27. 6. 2022

28. 6. 2022
Jak lze vyjádřit tepelnou pohodu?

Používá se tzv. pocitová teplota vzduchu, která kombinuje společné účinky rychlosti větru, teploty a vlhkosti vzduchu.

Jak je počítána pocitová teplota?

Pro výpočet je používán vzorec:
AT = T + 0.33*e − 0.7*v − 4.0
Kde T je teplota vzduchu, e je tlak vodní páry a v je rychlost větru.
Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Pohoda