I
N
F
O

Pylový semaforAlergie na pyl, která je spojena s obdobím kvetení rostlin, je v celosvětovém měřítku závažným problémem. Počasí ovlivňuje množství pylu v ovzduší, jedná se především o teplotu vzduchu, sluneční záření, vítr a atmosférické srážky. Ve výzkumu úzce spolupracujeme se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem. Zde Vám denně přinášíme Předpověď míry ohrožení výskytem pylu v ovzduší tzv. PYLOVÝ SEMAFOR.


27. 5. 2024

28. 5. 2024

29. 5. 2024
Doporučená opatření (režimová opatření)

Při vysoké a mimořádné míře ohrožení pylem doporučujeme omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu (zejména u dětí), v autě pravidelně měnit pylové filtry a nejezdit s otevřenými okny, vyplachovat nos fyziologickým roztokem, osoby alergické na pyl trav by neměly kouřit, vyvarovat se sekání a sešení trávy a měly by používat brýle proti slunci.Jaký je vliv počasí na množství pylů v ovzduší?

Alergie na pyl, která je spojena s obdobím kvetení rostlin, je v celosvětovém měřítku závažným problémem. Počasí ovlivňuje množství pylu v ovzduší, jedná se především o teplotu vzduchu, atmosférické srážky, vítr a sluneční záření. Zde Vám přinášíme Předpověď míry ohrožení výskytem pylu v ovzduší tzv. PYLOVÝ SEMAFOR: stupnice 1 (ohrožení pylem je nepatrné) až 5 (ohrožení pylem je mimořádné). Pylový semafor je vydáván pro rostlinné druhy, které jsou součástí fenologické sítě ČHMÚ.

Jaký je vztah mezi pylovými alergeny a fenologií?

Fenologie a aerobiologie – dva vědní obory, které k sobě mají velmi blízko a navzájem se částečně prolínají. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu pylových alergiků v populaci České republiky i ve světě, je nezbytné tyto dva obory více sbližovat a poskytovat veřejnosti co nejpřesnější informace o aktuálním i předpokládaném výskytu pylových alergenů v ovzduší. Aerobiologie je věda zabývající se biologickými objekty obsaženými ve vzduchu. Jedná se o spory, pylová zrna, fragmenty rostlinných a živočišných těl či celé organismy (řasy, roztoči, bakterie, viry atd.). Pylový semafor je ukázkou vzájemného propojení fenologie a aerobiologie. ZÚ v Ústí nad Labem provádí pravidelný pylový monitoring (http://www.zuusti.cz/pylove-zpravodajstvi/).

Jak ovlivňuje množství pylů změna klimatu?

Změna klimatu ovlivňuje fenologický vývoj rostlin a tím prodlužuje období, během nějž rostliny produkují pyl, a ovlivňuje množství pylů v ovzduší v průběhu roku.
Biopředpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata