I
N
F
O

Biometeorologická předpověď

Úvod

Český hydrometeorologický ústav vydává prostřednictvím svého Regionálního předpovědního pracoviště biometeorologickou předpověď (BMP) pro celou Českou republiku už od roku 1993. Předcházely tomu roky výzkumu (už od konce 70. let minulého století) ve spolupráci s jinými pracovišti (bývalým Výzkumným ústavem balneologickým v Mariánských Lázních, Fakultní nemocnicí v Plzni, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, ale také některými jednotlivými odbornými lékaři – kardiology, internisty). Ve druhé polovině 80. let začalo experimentální (neveřejné) vydávání BMP pro Plzeň, později pro Ústí nad Labem. Začátkem 90. let se původní bodová předpověď změnila na územní, a to pro území bývalého Severočeského kraje. Během celé doby se model BMP měnil, zpřesňoval, reagoval na zkušenosti získané ve zkušebním režimu.

V současné době je BMP vydávána podle modelu, který se ustálil v 90. letech a nese pracovní název IIIc. Kvůli transparentnosti na těchto stránkách přinášíme konstrukci tohoto modelu, podle které je předpověď zpracovávána. Samotná BMP sice vzniká na ústecké pobočce ČHMÚ, ale vstupují do ní informace i z jiných regionů. Využíváme pro to systém každodenních konzultací všech předpovědních pracovišť ČHMÚ, jsou tedy zohledněny místní a regionální znalosti a zkušenosti meteorologů. Výsledná podoba BMP pak používá rozdělení území České republiky na 7 oblastí, které byly stanoveny jednak podle klimatických poměrů, ale také synopticko-klimatologického hlediska, tedy cirkulačních standardů. Mapku rozdělení do oblastí najdete také na těchto stránkách. Základem našich stránek je aktuální BMP, ale také možnost dohledat si předpověď z archivu, který bude postupně doplňován. Obsah stránek ale bude do budoucna rozšiřován také o některé publikace, případně články nebo odkazy na články, které se tématu biometeorologických předpovědí, humánní biometeorologie, případně humánní bioklimatologie věnují.


Model

Na tomto místě prezentujeme model BMP, který je v současné době na Regionálním provozním pracovišti ČHMÚ v Ústí nad Labem používán k sestavování předpovědí. Základním principem je výčet výskytu vybraných meteorologických jevů nebo překročení/podkročení limitů vybraných meteorologických charakteristik. Jsou vybrány podle možnosti ovlivnit lidský organismus, většinou prostřednictvím vyžadované reakce organismu na dané podmínky (zatíží termoregulační systém, ventilaci apod.). Očekávaná reakce organismu znamená vykonání určité práce, jejíž množství je pro zdravého člověka většinou zanedbatelné, ale nemocného člověka už může vychýlit na delší dobu z rovnováhy.

Každý z jednotlivých bodů modelu má přiřazenou váhu, která zohledňuje význam daného bodu ve srovnání s ostatními, čím vyšší počet bodů, tím výraznější pravděpodobný vliv na organismus. Součet vah bodů, které jsou na ten který den předpovídány, pak tvoří tzv. index biotropie. A podle velikosti indexu biotropie je pak stanoven stupeň zátěže (tabulka je uvedena u samotného modelu).


Skupina Body Charakteristika
A 2 a - výměna vzduchové hmoty (přechod fronty)
b - pokles tlaku vzduchu nejméně o 10 hPa za 12h
B1 1 a - denní amplituda teploty nejméně 24 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
b - minimální relativní vlhkost maximálně 20% (nejméně na 50% stanic oblasti)
c - maximální relativní vlhkost maximálně 50% (nejméně na 50% stanic oblasti)
d - minimální teplota nižší nebo rovna -11 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
e - vzestup teploty v hladině 850 hPa nejméně o 5 °C za 12 hodin
B2 3 a - denní průměrná teplota vzduchu maximálně 13 °C a současně minimální teplota nižší než 0 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
B3 2 a - denní průměrná teplota vzduchu maximálně 13 °C a současně minimální teplota nejméně 0 °C (nejméně na 50% stanic oblasti)
B4 4 a - maximum předpovídaného intervalu teplot vzduch alespoň 29 °C
B5 6 a - maximum předpovídaného intervalu maximálních teplot vzduchu alespoň 33 °C
C 1 a - výskyt bouřky (nejméně na 50% stanic oblasti)
b - rychlost větru v nárazech nejméně 25 m/s (nejméně na 50% stanic oblasti)
E 4 a - vysoká pravděpodobnost překročení limitní hodnoty 24hod. koncentrace SO2 350 µg.m­-3 alespoň na 3 monitorech oblasti a neklesající trend nebo trvání situace s již překročeným limitem
3 b - přízemní teplotní inverze nebo výšková teplotní inverze s dolní hranicí max. 1000 až 1200 m n. m. s trváním nejméně 18 hodin (nejméně na 50% plochy oblasti)

Stanovení stupně zátěže:

0 – 2 body mírná zátěž
3 – 5 bodů střední zátěž
6 a více bodů vysoká zátěž

Oblasti

Česká republika rozhodně nepatří mezi velké státy, v rámci globálních klasifikací klimatu většinou spadá celá do jedné jediné třídy, případně se liší jen nejvyšší partie Krkonoš. Ale počasí bývá i na takto „malé” ploše často rozmanité – a proto nelze mít jen jednu jedinou variantu BMP pro celou republiku.

Proto vzniklo na základě klimatických odlišností (výraznější projevy kontinetality klimatu na Moravě a ve Slezsku), geografických odlišností (nadmořské výšky, návětří, závětří hor) a synopticko-klimatologických znalostí (cirkulační poměry, postupy atmosférických front) rozdělení rozlohy našeho státu na 7 dílčích oblastí, které lze od sebe v rámci BMP odlišit. Jak je ČR rozparcelována pro účely BMP je vidět na přiložené mapce.OblastOkresy
1 Cheb, Chomutov, Děčín, Karlovy Vary, Most, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem
2 Domažlice, Klatovy, Prachatice, Písek, Strakonice, Tachov, Tábor, České Budějovice, Český Krumlov
3 Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Louny, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-východ, Praha-západ, Praha-západ, Příbram, Rakovník, Rokycany, území Hlavního města Prahy, Česká Lípa
4 Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Semily, Trutnov
5 Chrudim, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Svitavy, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou
6 Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo
7 Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město, Vsetín, ŠumperkBio předpověď

Zátěž - lidé

Klíště

Kůrovec

Komáři

Pyly

Houby

Fenologie

Zátěž - zvířata