Gregor Johann Mendel – meteorolog

18. – 19. červenec 2022, Brno

O konferenci

Zveme Vás na konferenci, která představí další odborné aktivity Gregora Mendela mimo genetiku. Bude uvedena nejen odborná a publikační činnost v oboru meteorologie a astronomie, ale také jeho schopnost využít tyto poznatky v dalších oborech, zvláště zemědělství. Součástí odborné části bude také doložit tehdejší úroveň poznání a současně poukázat na rozvoj meteorologie v současné době

Brno

18. 7. - 19. 7. 2022


Odborné okruhy


Meteorologie


Astronomie


Bioklimatologie


Extrémy počasí


Městské klima


Změna klimatu

Informace

Publikační výstupy
sborník abstraktů, plné verze článků s ISBN
Jednací jazyk
čeština a slovenština
Kontakt
konference.brno@chmi.cz
Vědecký výbor konference
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
Ing. Petr Janál, Ph.D.
Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Mgr. Blanka Křížová
Prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.
Organizační výbor konference
Markéta Holíková
Mgr. Zuzana Kuljovská
Bc. Marika Hemmerová
Mgr. Zdenka Broušková

Organizátoři

Ke stažení


Pozvánka

Šablona abstraktu

Vzor abstraktu

Přihláška

Vzor příspěvku

Šablona příspěvku

Sborník

Níže si můžete stáhnout sborník abstraktů a příspěvků z konference ve formátu PDF.


Sborník abstraktů

Sborník příspěvků

Program

pondělí 18. 7. 2022

Mendelův refektář, Mendlovo náměstí 1a, Brno
https://www.opatstvibrno.cz/
https://mendelmuseum.muni.cz/

prezence

zahájení konference

plenární přednášky

oběd

exkurze

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Muzeum starobrněnského opatství, Barokní klášterní knihovna, včelín, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

společenský večer

Hvězdárna a planetárium Brno, včetně promítání filmů

úterý 19. 7. 2022

Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, Brno
https://www.hvezdarna.cz/

odborné přednášky

oběd

posterová sekce

závěr konference

Uzávěrka přihlášek včetně abstraktu příspěvku (dle instrukcí k publikování) na e-mailovou adresu: konference.brno@chmi.cz

Odeslání plné verze příspěvků (dle instrukcí k publikování).

Program konference.