Gregor Johann Mendel – meteorolog

18. – 19. červenec 2022, Brno

O konferenci

Zveme Vás na konferenci, která představí další odborné aktivity Gregora Mendela mimo genetiku. Bude uvedena nejen odborná a publikační činnost v oboru meteorologie a astronomie, ale také jeho schopnost využít tyto poznatky v dalších oborech, zvláště zemědělství. Součástí odborné části bude také doložit tehdejší úroveň poznání a současně poukázat na rozvoj meteorologie v současné době

Brno

18. 7. - 19. 7. 2022


Odborné okruhy


Meteorologie


Astronomie


Bioklimatologie


Extrémy počasí


Městské klima


Změna klimatu

Informace

Publikační výstupy
sborník abstraktů, plné verze článků s ISBN
Jednací jazyk
čeština a slovenština
Kontakt
konference.brno@chmi.cz
Vědecký výbor konference
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
Ing. Petr Janál, Ph.D.
Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Mgr. Blanka Křížová
Prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.
Organizační výbor konference
Markéta Holíková
Mgr. Zuzana Kuljovská
Bc. Marika Hemmerová
Mgr. Zdenka Broušková

Organizátoři

Ke stažení


Pozvánka

Šablona abstraktu

Vzor abstraktu

Přihláška

Vzor příspěvku

Šablona příspěvku

Vložné

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, konferenční materiály, sborník abstraktů a příspěvků, občerstvení, společenský večer a exkurzi.

Ubytování není součástí vložného.

Platba do 30. 6. 2022 (platí datum odeslání)
členové ČBkS a SBkS 3 000 Kč (120 EUR)
nečlenové ČBkS a SBkS 3 300 Kč (132 EUR)
studenti a doktorandi prezenčního studia 1 600 Kč (64 EUR)
Platba do 17. 7. 2022
Platba do 17. 7. 2022
členové ČBkS a SBkS 3 400 Kč (136 EUR)
nečlenové ČBkS a SBkS 3 700 Kč (148 EUR)
studenti a doktorandi prezenčního studia 2 000 Kč (80 EUR)
Zkrácená účast
Účast pouze 18. 7. 2022 (včetně společenského večera) 2 300 Kč (92 EUR)
Účast pouze 19. 7. 2022 1 200 Kč (48 EUR)


Jen mimořádně bude možná úhrada při prezenci.

Úhrada vložného

Česká bioklimatologická společnost, z. s.: IČ: 00444677
pro tuzemské účastníky:
ČSOB
Kodaňská 48, 101 00 Praha 10
Č. účtu: 153150771/0300 Variabilní symbol: 180722
Nejsme plátci DPH
pro zahraniční účastníky:
ČSOB
Na Příkopě 18, 115 20 Praha 1
Č. účtu: 153150771/0300 Variabilní symbol: 180722
IBAN: CZ 43 0300 0000 0001 5315 0771
SWIFT: CEKOCZPP

Děkujeme, že do zprávy pro příjemce uvedete jména účastníků.

V případě neúčasti se vložné nevrací, je ale možné poslat náhradníka.


Ubytování

Vzhledem k současné situaci není ubytování na kolejích potvrzeno. Možnost ubytování projednáme s přihlášenými.

Předběžný program

pondělí 18. 7. 2022

Mendelův refektář, Mendlovo náměstí 1a, Brno
https://www.opatstvibrno.cz/
https://mendelmuseum.muni.cz/

prezence

zahájení konference

plenární přednášky

oběd

exkurze

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Muzeum starobrněnského opatství, Barokní klášterní knihovna, včelín, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

společenský večer

Hvězdárna a planetárium Brno, včetně promítání filmů

úterý 19. 7. 2022

Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, Brno
https://www.hvezdarna.cz/

odborné přednášky

oběd

posterová sekce

závěr konference

Uzávěrka přihlášek včetně abstraktu příspěvku (dle instrukcí k publikování) na e-mailovou adresu: konference.brno@chmi.cz

Odeslání plné verze příspěvků (dle instrukcí k publikování).

Program konference.