Hospodaření s vodou v krajině

13. – 14. 9. 2022, Třeboň

O konferenci

Průběh počasí potvrzuje, že voda v naší krajině je stále velmi aktuální téma, kterému je třeba věnovat velkou pozornost. Analýzy průběhu počasí za období 1961 až 2020 jednak dokládají, že odhady vývoje podnebí na Zemi jsou relevantní, tedy změna klimatu probíhá, ale také, statisticky prokazatelně na našem území roste teplota vzduchu a naopak zůstávají bez významného trendu srážky. Tyto poznatky vyžadují věnovat zvýšenou pozornost oběhu vody v naší krajině, zaměřit se na problematiku retence vody, formy hospodaření s vodou, její využití, apod. Všechna tato témata jsou předmětem naší, v pořadí již páté konference.

Kongresové a kulturní centrum Roháč Třeboň

13. – 14. 9. 2022


Odborné okruhy


Změny podnebí a oběh vody v krajině


Vláhová bilance krajiny


Vodní hospodářství


Závlahy


Odvodnění


Sedimenty a šedé vody

Informace

Ubytování
Ubytování je zajištěno v hotelu Svět
Do 31. 8. 2022 se můžete sami nahlašovat na recepci na email hotelu info@hotelsvet.com.
Prosím, uvádějte, že jste účastníci konference. V termínu 13. 9. – 14. 9. 2022 je cena za ubytování 1 890 Kč za pokoj/noc včetně snídaně. Cena za obsazení pokoje jednou osobou činí 1 040 Kč za pokoj na noc včetně snídaně.
Publikační výstupy
sborník abstraktů, plné verze článků s ISBN
Jednací jazyk
čeština a slovenština
Kontakt
konference.brno@chmi.cz
Vědecký výbor konference
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Ing. Jan Čermák
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Ing. Milan Gomboš, CSc.
doc. Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Ing. Jan Haberle, CSc.
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.
Ing. Petr Janál, Ph.D.
Ing. Břetislav Skácel
Organizační výbor konference
Markéta Holíková
RNDr. Jaroslav Střeštík, CSc.
RNDr. Tomáš Litschmann, PhD.
Ing. Magdalena Tvrzníková
Ing. Dana Pavelková, PhD.
doc. Ing. Bc. Hana Středová, Ph.D.

Organizátoři

Ke stažení


Pozvánka

Šablona abstraktu

Vzor abstraktu

Přihláška

Vzor příspěvku

Šablona příspěvku

Sborník


Sborník abstraktů

Sborník příspěvků

Předběžný program

úterý 13. 9. 2022

Kongresové a kulturní centrum Roháč Třeboň

prezence

zahájení konference

plenární přednášky

oběd

plenární přednášky

coffee break

odborná exkurze

společná večeře

pivovar Bohemia Regent

středa 14. 9. 2022

odborné přednášky

oběd

posterová sekce

závěr konference

Uzávěrka přihlášek s abstraktem příspěvku do sborníku abstraktů (dle instrukcí k publikování), na konference.brno@chmi.cz

Odeslání plné verze příspěvků (dle instrukcí k publikování).

Program konference.