Hospodaření s vodou v krajině

6. – 7. 9. 2023, Třeboň

O konferenci

Voda je pro náš život nepostradatelná ve všech směrech. Změna klimatu je pro výskyt vody v naší krajině rozhodující, protože jejím jediným zdrojem pro naše území jsou srážky. Kolik vody naše krajina zadrží je dáno tím, jak v ní hospodaříme. Proto je toto téma stále velmi aktuální, a to všech směrech. Od dynamických projevů počasí, přes podmínky retence vody v krajině, vlivu měst na oběh vody, až po možnosti, jak zajistit dostatek vody pro zemědělství. Je též otázkou recyklace vody, ale také, zda jí bude dostatek pro závlahy. V oblasti krizového řízení je závažným tématem problematika povodní. V celém tomto širokém tématu má své místo oblast předvídání, a to nejen v dílčích částech, ale v celém procesu oběhu vody. Jaké máme možnosti, řešit všechny tyto okruhy, co přináší výsledky výzkumu, co bylo prověřeno v praxi, je obsahem naší konference.

Kongresové a kulturní centrum Roháč Třeboň
více >>>

6. – 7. 9. 2023


Odborné okruhy


Vývoj a dynamika našeho podnebí


Oběh vody a vláhová bilance naší krajiny


Vodní hospodářství


Závlahy a odvodnění


Povodně a sucho


Předvídání a oběh vody

Sborník


Sborník abstraktů

Sborník příspěvků

Organizátoři

Konferenci s mezinárodní účastí pořádají:
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
  • Česká bioklimatologická společnost, z. s.
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Asociace pro vodu v krajině České republiky, z. s.
  • Slovenská bioklimatologická společnost
  • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  • Výskumný ústav rastlinnej výroby
  • Ústav hydrológie SAV, v. v. i.
  • CREA Hydro&Energy, z. s.

Ke stažení


Pozvánka

Šablona abstraktu

Vzor abstraktu

Přihláška

Vzor příspěvku

Šablona příspěvku

Informace

Ubytování
Ubytování není součástí vložného.
Ubytování je zajištěno v hotelu Svět
Do 31. 8. 2023 se můžete sami nahlašovat na recepci na email hotelu info@hotelsvet.com.
Prosím, uvádějte, že jste účastníci konference. V termínu 6. 9. – 7. 9. 2023 je cena za ubytování 1 890 Kč za pokoj/noc včetně snídaně. Cena za obsazení pokoje jednou osobou činí 1 040 Kč za pokoj na noc včetně snídaně.
Uvedené ceny jsou včetně snídaně a bez městského poplatku (35,-/osoba/den).
Publikační výstupy
sborník abstraktů, plné verze článků s ISBN
Jednací jazyk
čeština a slovenština
Kontakt
konference.brno@chmi.cz
Vědecký výbor konference
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Ing. Petr Janál, Ph.D.
Ing. Jan Čermák
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
doc. Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Ing. Jan Haberle, CSc.
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.
Ing. Břetislav Skácel
Organizační výbor konference
Markéta Holíková
doc. Ing. Bc. Hana Středová, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Střeštík, CSc.
RNDr. Tomáš Litschmann, PhD.
Ing. Magdalena Tvrzníková

Program


Podrobný program

středa 6. 9. 2023

prezence

zahájení konference řídí RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

plenární přednášky

oběd

coffee break

Dům Štěpánka Netolického

informace

Vodárenská věž Třeboň

informace

Botanická zahrada Třeboň

informace

společná večeře

pivovar Bohemia Regent

čtvrtek 7. 9. 2023

sekce „Oběh vody a vláhová bilance“

coffee break

sekce „Předvídání a vodní hospodářství“

oběd

posterová sekce

závěr konference

uzávěrka přihlášek na konference.brno@chmi.cz

abstrakt příspěvku do sborníku abstraktů (dle instrukcí k publikování)

2. cirkulář s předběžným programem

odeslání plné verze příspěvků (dle instrukcí k publikování)


Je třeba dodržet datum odevzdání. Sborník příspěvků bude procházet recenzním řízením a bude vydán až poté.

program konference