Mýty a fakta

O počasí, vodě a ovzduší

Úvod

O počasí, vodě a ovzduší panuje mezi veřejností řada mýtů a nejasností. Cílem této stránky je stručnou a srozumitelnou formou uvést skutečná fakta a danou problematiku vysvětlit. Tato stránka vznikla z podkladů stejnojmenné knižní publikace, kterou vydalo nakladatelství ČHMÚ v roce 2021.

Snahou není poskytnout vyčerpávající a vysoce odborné odpovědi na dílčí otázky, ale naopak podat informace tak, aby nevyžadovaly hluboké odborné znalosti.

Myslíte, že elektromobily mají nulové emise či že nejhorší je kvalita ovzduší ve městech? Kouří se od pusy pouze, pokud je teplota pod bodem mrazu? Domníváte se, že je nemožné, aby tekla voda z nižších poloh do vyšších? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších naleznete na této stránce. Téměř sto různých témat jsme dali dohromady na základě vlastních zkušeností získaných při komunikaci s veřejností.

Pevně věříme, že Vás stránka zaujme a třeba i překvapí. Pokud se podaří ve Vás i vzbudit větší zájem a zvýšit povědomí o tato témata, pak stránka zcela splnila svůj účel.

Témata jsou rozdělena do tří základních kategorií - počasí a klima, voda a kvalita ovzduší. V rámci každého tématu pak najdete podtémata, do kterých jsou jednotlivé mýty rozdělené.

Na začátku každého tématu je uveden mýtus - informace, která není pravdivá, přesto se často veřejností šíří. Následuje pak stručné vysvětlení faktů k dané problematice.


Kvalita ovzduší

Co znečišťuje ovzduší v České republice výrazně více než doprava a průmysl? Je kvalita ovzduší v interiéru lepší než ta venku? Je čistší vzduch ve městech nebo na vesnicích? Je ozon prospěšná látka? Kdy během dne bývá vzduch nejčistší? Mají elektromobily nulové emise? Co dělat během smogové situace? Zlepšuje se dlouhodobě kvalita ovzduší v České republice? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v sekcích níže.

Obecné informace
Znečišťující látky
Zdroje znečišťování ovzduší
Vliv kvality ovzduší na zdraví
Monitoring kvality ovzduší
Skleníkové plyny


Počasí

Může se kouřit od pusy i když nemrzne? Oteplí se vždy s přechodem teplé fronty? Bývá přes den nejtepleji v poledne? Má tajfun horší následky než hurikán? Může uhodit blesk vícekrát do stejného místa? Snižuje se dlouhodobě úhrn srážek v České republice? Vytváří dnes předpověď počasí numerické modely nebo meteorologové? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v sekcích níže.

Obecné informace
Extrémy počasí
Změna klima
Předpověď počasí


Voda

Může voda téct do kopce? Jak často se vyskytuje stoletá povodeň? Jsou dnes povodně častější než v minulosti? Jaká je role vodních nádrží a rybníků? Je rak nebo průzračná voda indikátorem její čistoty? Vyskytují se částice koronaviru v povrchových vodách? Za jakých podmínek taje sníh nejrychleji? Může být vodní stav záporný? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v sekcích níže.

Obecné informace
Oběh vody
Povodně
Sucho
Jakost vody


O projektu

Tyto stránky vznikly z podkladů stejnojmenné knižní publikace Mýty o počasí, vodě a ovzduší, kterou v roce 2021 vydalo nakladatelství ČHMÚ. Cílem převodu do webové podoby bylo jak zvýšení dosahu těchto informací, tak možnost obohacovat tyto podklady o obrazové materiály či provádět aktualizace a doplnění textů.

Autorský tým

Hlavní autoři:
Jáchym Brzezina
Ivana Černá, Jarmila Halířová, Filip Chuchma, Jana Ivančicová, Petr Münster

Webová verze: Jáchym Brzezina, Zuzana Vránová, Anita Fulajtárová

Poděkování patří také kolegům, kteří poskytli další informace nebo materiál ke vzniku této stránky:
Pavel Coufal, Jan Daňhelka, Zuzana Herrera, Adéla Holubová Šmejkalová, Petr Janál, Pavel Jůza, Stanislav Kaleta, Vít Kodeš, Tomáš Korejs, Blanka Krejčí, Eva Krtková, Anna Lamačová, Drahomíra Leontovyčová, Pavel Lipina, Hana Macháčková, Ladislav Metelka, Jiří Mudra, Věra Očenášková, Helena Plachá, Pavel Polcar, Iva Ponížilová, Štěpán Rychlík, David Rýva, Miroslava Svátková, Jitka Svobodová, Petr Šercl, Adriana Šindelářová, Radovan Tyl, František Vavruška, Václav Velek, Tomáš Vlasák, Vladimíra Volná, Pavel Zahradníček