I
N
F
O

Online publikace

Níže jsou k dispozici webové stránky k vybraným publikacím ČHMÚ, které byly převedeny do elektronické podoby.


Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší
J. Brzezina, I. Černá, J. Halířová, F. Chuchma, J. Ivančicová, P. Münster a kol.