Klimatologická ročenka

2019

Předložená ročenka přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik na území České republiky v roce 2019. Vyhodnocení je provedeno na základě dat naměřených v síti meteorologických a klimatologických stanic ve správě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ale i dalších subjektů.

Ročenka je rozdělena do několika kapitol, primárně podle jednotlivých měřených meteorologických prvků, tedy teploty vzduchu, rychlosti větru, množství sněhu a srážek či délky slunečního svitu. Nechybí ani informace o fenologii, zajímavých jevech počasí v roce 2019 či informace o staniční síti.

Kapitoly

Úvod
Teplota vzduchu
Srážky
Sníh
Sluneční svit a oblačnost
Vítr
Zajímavé nebo mimořádné projevy počasí
Fenologie
Staniční síť
9.5 °C
průměrná teplota v ČR
+1.6 °C
odchylka od normálu 1981-2010
38.9 °C
nové maximum pro červen
2.
nejteplejší rok od roku 1961
-27.0 °C
nejnižší naměřená teplota (22. 1., Kořenov, Jizerka)
15.5
průměrný počet tropických dní

Rok 2019 byl na území ČR mimořádně teplý a stal se druhým nejteplejším rokem od roku 1961 na území ČR, po roce 2018. 8 z 10 nejteplejších let na území ČR bylo zaznamenáno po roce 2001.

U průměrné roční teploty vzduchu na území ČR pozorujeme za období 1961–2019 trend zvyšování o 0,3 °C za 10 let, výraznější nárůst je pozorovaný v letní sezoně. Právě v roce 2019 jsme zaznamenali dosud nejteplejší léto a nejvyšší měsíční teplotu vzduchu pro červen od roku 1961.

V červnu byla naměřena historicky nejvyšší červnová teplota vzduchu na území ČR, konkrétně to bylo 38,9 °C na stanici v Doksanech 26. června 2019. V tomto měsíci byl také překonán rekord v počtu tropických dnů za měsíc červen na 97 % stanic ČHMÚ, které měří alespoň 20 let.

Velmi teplý byl také listopad, v celkové řadě se zařadil na 4. až 5. nejteplejší listopad na území ČR od roku 1961.

Obecně můžeme říci, že průměrná měsíční teplota vzduchu všech měsíců (kromě května) v roce 2019 na území ČR byla vyšší než normál.

634 mm
průměrný úhrn srážek v ČR
92 %
srážkového normálu 1981-2010
601 mm
průměrný úhrn srážek v Čechách
701 mm
průměrný úhrn srážek na Moravě a Slezsku
104
průměrný počet dní se srážkami ≥ 1 mm
1469 mm
nejvyšší roční úhrn (Lysá hora)
327.6 mm
nejnižší roční úhrn (Zlonice, okres Kladno)

Srážek bylo v roce 2019 na území ČR méně, než je dlouhodobý průměr, ale jednalo se ještě o srážkově normální rok. Průměrný roční úhrn činil na celém území země 634 mm (92 % srážkového normálu 1981-2010), ale prostorové rozložení srážek nebylo rovnoměrné. Výrazně více pršelo v průměru na Moravě a Slezsku (102 % normálu) ve srovnání s Čechy (88 % normálu).

Sedm měsíců v roce hodnotíme jako srážkově normálních, podnormální byly tři (červen, červenec, duben) a nadnormální dva (leden, květen).

V 59leté řadě (od 1961) se rok 2019 zařadil jako 23. nejsušší, tedy se nejednalo o rok nijak extrémní. Průměrně napršel alespoň 1 mm srážek ve 104 dnech (28,5 % dní).

I v roce 2019 dále pokračovalo sucho, které na území ČR panuje již od března 2015.

83 cm
průměrná výška nového sněhu v ČR
530 cm
nejvyšší množství nového sněhu (Klínovec)
6 cm
nejmenší množství nového sněhu (Praha-Klementinum)
183 dní
nejdelší souvislé období se sněhem v zimě 2018/19 (Luční a Labská bouda)
21
průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou ≥ 1 cm
38
průměrný počet dní se sněžením nebo sněhovou pokrývkou
265 cm
nejvyšší výška sněhu (16. 3., Labská bouda)

V zimní sezoně 2018/2019 v ČR průměrně napadlo téměř 83 cm nového sněhu. Nejvíce sněhu, téměř 46 cm, napadlo v lednu, což bylo více než polovina celkového sezonního úhrnu.

Nejvíce nového sněhu v uvedeném období (530 cm), napadlo na stanici Klínovec, naopak nejméně nového sněhu spadlo na stanici Praha-Klementinum (6 cm).

V průměru bylo zaznamenáno 21 dní se sněhovou pokrývkou 1 cm a více a 38 dní se sněžením nebo sněhovou pokrývkou.

Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky v Česku v zimní sezoně 2018/2019 byla zaznamenána v Krkonoších 16. března na Labské boudě (265 cm) a ve stejný den 235 cm na Luční boudě.

Nejdelší souvislé období se sněhovou pokrývkou v zimní sezoně 2018/2019 trvalo 183 dní a bylo shodně zaznamenáno od 19. listopadu 2018 do 20. května 2019 na stanicích Luční a Labská bouda.

Prvních pět nejvyšších údajů vodní hodnoty celkové sněhové pokrývky zimní sezony 2018/2019 ze staničních dat je ze stanice na Luční boudě. Nejvyšší hodnota 1200 mm byla změřena 1. a 8. dubna, 1186 mm 25. března, 1177 mm 18. března a 1100 mm 15. dubna.

1795.3 h
průměrná doba trvání slunečního svitu v ČR
108 %
průměrná doba trvání slun. svitu ve srovnání s normálem
308.8 h
nejdelší prům. měsíční délka slun. svitu (červen)
354.7 h
nejvyšší měsíční délka slun. svitu (červen, Tuháň, okr. Mělník)
15.8 h
nejvyšší délka slun. svitu za den (24. 6., Milešovka)
82
nejvyšší počet jasných dní (Hradec Králové, Nový Hrad. Králové)
179
nejvyšší počet zamračených dní (Šindelová)

Na území ČR v roce 2019 průměrná doba trvání slunečního svitu dosáhla 1795,3 hodin, což je 108 % ročního normálu. Nejvíce slunečního svitu v roce 2019 bylo zaznamenáno na stanici Nový Hradec Králové, a to 2032,9 hodin.

Díky suchému a bezoblačnému počasí byla zaznamenána nejdelší doba trvání slunečního svitu v červnu, kdy v průměru svítilo Slunce 308,8 hodin, což představuje 150 % červnového normálu. Delší dobu trvání slunečního svitu než je normál jsme zaznamenali i v únoru (146 % normálu), březnu (115 %), dubnu (125 %), červenci (102 %), září (107 %), říjnu (118 %) a prosinci (127 %).

Počet jasných dní v roce 2019 se na měřících stanicích pohyboval nejčastěji mezi 40–70 dny. Více než 70 těchto dní bylo zaznamenáno na 19 stanicích. Nejvíce jasných dní v roce 2019 nastalo na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové (82 dní). V roce 2019 byl na většině stanic zaznamenán vyšší počet jasných dní, než je dlouhodobý průměr 1981–2010.

Naopak počet zamračených dní byl na většině stanic v roce 2019 nižší než dlouhodobý průměr 1981–2010. Počet zamračených dní v roce 2019 se na našem území pohyboval nejčastěji mezi 120 až 170 dny. Nevíce těchto dní bylo zaznamenáno na západě našeho území na stanicích Šindelová (179 dní) a Aš (172 dní). Naopak méně těchto dní nastalo ve východní části republiky, nejméně to bylo na stanicích Krnov a Opava (117 dní).

2.3 m.s-1
průměrná rychlost větru v ČR
2.9 m.s-1
průměrná rychlost větru v největrnější měsíc (leden, březen)
54.5 m.s-1
maximální rychlostr větru (Sněžka, Poštovna)
17
počet stanic s max. rychlostí ≥ 30 m.s-1
1.6 m.s-1
nejnižší průměrná měsíční rychlost větru (srpen)
7.6 m.s-1
nejvyšší průměrná roční rychlost větru (Milešovka)

Průměrná roční rychlost větru v roce 2019 na území ČR byla 2,3 m.s-1. Na většině stanic standardní sítě ČHMÚ byla průměrná roční rychlost větru mezi 1 a 4 m.s–1. Vyšší průměrné rychlosti byly zaznamenány na některých stanicích zejména ve vyšších polohách (Milešovka 7,6 m.s-1, Lysá hora 6,7 m.s-1, Luční bouda 6,1 m.s-1).

Na více než 64 % stanic byla průměrná roční rychlost větru nižší než dlouhodobý průměr 1981–2010 alespoň o 0,2 m.s-1.

Nejvyšší hodnota okamžité rychlosti větru v roce 2019 byla na většině stanic naměřena v noci z 10. na 11. března.