Klimatologická ročenka

2022

Předložená ročenka přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik na území České republiky v roce 2022. Vyhodnocení je provedeno na základě dat naměřených v síti meteorologických a klimatologických stanic ve správě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ale i dalších subjektů.

Ročenka je rozdělena do několika kapitol, primárně podle jednotlivých měřených meteorologických prvků, tedy teploty vzduchu, rychlosti větru, množství sněhu a srážek či délky slunečního svitu. Nechybí ani informace o fenologii, zajímavých jevech počasí v roce 2022 či informace o staniční síti.

Kapitoly

Úvod
Teplota vzduchu
Srážky
Sníh
Sluneční svit a oblačnost
Vítr
Zajímavé nebo mimořádné projevy počasí
Fenologie
Staniční síť
9.2 °C
průměrná teplota vzduchu v ČR
+0.9 °C
odchylka od normálu 1991-2020
5.
nejteplejší rok od roku 1961
39.0 °C
nejvyšší naměřená teplota vzduchu (19. 6., Husinec, Řež)
-28.8 °C
nejnižší naměřená teplota vzduchu (18. 12., Kvilda-Perla)
13.2
průměrný počet tropických dní

Rok 2022 na území ČR byl teplotně nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu (9,2 °C) byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Rok 2022 byl 5. nejteplejším dle průměrné roční teploty vzduchu v období od roku 1961. Tepleji bylo v letech 2014 a 2015 (9,4 °C), 2019 (9,5 °C) a 2018 (9,6 °C).

Průměrná roční teplota vzduchu na území jednotlivých krajů se pohybovala v rozmezí od 8,3 °C v kraji Karlovarském až po 10,2 °C v kraji Jihomoravském.

V roce 2022 se vyskytly dva teplotně silně nadnormální měsíce, a to červen s průměrnou teplotou vzduchu na území ČR 18,7 °C (odchylka od normálu +2,2 °C) a říjen s průměrnou teplotou 10,7 °C (odchylka +2,5 °C). Jako teplotně nadnormální byly hodnoceny zimní měsíce leden a únor (odchylka +2,0 a +3,2 °C) a dále květen a srpen (odchylka +1,2 a +1,2 °C). Velmi chladný duben, s průměrnou teplotou 6,4 °C (odchylka −2,1 °C), byl hodnocen jako teplotně silně podnormální. Ostatní měsíce byly hodnoceny jako teplotně normální.

634 mm
průměrný úhrn srážek v ČR
93 %
srážkového normálu 1991-2020
684 mm
průměrný srážkový úhrn normálového období 1991-2020
591 mm
průměrný úhrn srážek na Moravě a Slezsku
656 mm
průměrný úhrn srážek v Čechách

Srážkově byl rok 2022 na území ČR normální, průměrný roční úhrn srážek 634 mm představuje 93 % normálu 1991–2020. Na území Čech spadlo v roce 2022 v průměru 656 mm srážek (96 % normálu), na území Moravy a Slezska to bylo 591 mm (85 % normálu). Nejvíce srážek ve srovnání s normálem spadlo v krajích Praha a Středočeský a Jihočeský, kde byly hodnoty ročního úhrnu srážek o něco vyšší než normál (106 a 107 % normálu). V ostatních krajích již byly roční srážky pod hodnotou normálu. Nejméně srážek ve srovnání s normálem spadlo ve Zlínském kraji (79 % normálu).

Během roku se vyskytly pouze 4 měsíce, které nebyly hodnoceny jako srážkově normální. Srážkově nadnormální byly měsíce červen se srážkovým úhrnem 102 mm (124 % normálu) a září s úhrnem 81 mm (135 % normálu). Naopak velmi suchý byl březen, kdy na území ČR spadlo v průměru pouze 16 mm srážek (35 % normálu) a byl hodnocen jako silně podnormální. Šlo tak o třetí nejsušší březen od roku 1961. Srážkově podnormální byl říjen s měsíčním úhrnem 23 mm (47 % normálu).

V 62leté řadě průměrných ročních úhrnů srážek na území ČR za období 1961–2022 se rok 2022 s úhrnem 634 mm (93 % normálu 1991–2020) řadí jako 23–24. nejsušší (popř. 39–40. nejvlhčí). Nejvyšší roční úhrn srážek na území ČR v období 1961–2022 byl zaznamenán v roce 2010 (867 mm, 127 % normálu). Druhý nejvyšší roční úhrn nastal v roce 2002 (855 mm, 125 % normálu). Oba tyto roky byly spojeny s výskytem povodňových situací. Naopak rokem s nejnižším ročním úhrnem srážek byl rok 2003, kdy na území ČR spadlo v průměru pouze 504 mm srážek (74 % normálu). Následují suché roky 2018 a 2015 s úhrny 522 a 532 mm (76 a 78 % normálu).

Průměrně se na našem území v roce 2022 vyskytlo 107,8 dní s denním úhrnem srážek 1 mm a více. Nejvyšší počty těchto dní (přes 140 dní) se vyskytly především v pohraničních horách. Nejvíce dní se srážkami (≥ 1 mm) bylo zaznamenáno na Šumavě na stanicích Churáňov, Filipova Huť a Pasečná (161 dní). Naopak nejnižší počty dní se srážkami (≥ 1 mm) se vyskytly na jihu Moravy a v oblasti severozápadních Čech, kde některé stanice zaznamenaly méně než 80 dní se srážkami (≥ 1 mm). Nejméně těchto dní zazanmenali na stanicích Těšany v okrese Brno – venkov (70 dní), Kojetín v okrese Přerov, Brno, Jundrov a také Heřmanov v okrese Rakovník (73 dní).

Nejvyšší roční úhrny srážek v roce 2022 na stanicích standardní sítě ČHMÚ byly zaznamenány v horských polohách na Šumavě a Krkonoších na stanicích Prášily (1548,2 mm), Labská bouda (1530,8 mm) a Dvoračky (1483,5 mm). Naopak nejnižší roční úhrn srážek byl zaznamenán na stanici Hřivice v okrese Louny (356,0 mm) a Těšany v okrese Brno-venkov (359,2 mm). Roční úhrn pod 400 mm byl naměřen na dalších 14 stanicích standardní sítě ČHMÚ v Ústeckém a Jihomoravském kraji.

62 cm
průměrná výška nového sněhu v ČR
402 cm
nejvyšší množství nového sněhu (Labská bouda)
0 cm
nejnižší množství nového sněhu (Praha-Klementinum; Bahno)
38 cm
nejvyšší množství nového sněhu za den (Pec pod Sněžkou)
192 cm
nejvyšší výška sněhu (6. 4., Černá Hora)
43 dní
průměrná délka trvání sněhové pokrývky

Průměrná suma nového sněhu v ČR v zimní sezoně 2021/2022 byla 62 cm. Nejvíce nového sněhu, průměrně 20 cm v ČR, napadlo v prosinci, 18 cm v lednu, 10 cm v listopadu, 9 cm v únoru, 4 cm v dubnu, 2 cm v březnu, méně než 1 cm v říjnu a v měsících září, květnu a červnu nesněžilo vůbec. V meziročním hodnocení vychází zimní sezona 2021/2022 v ČR na sníh chudší oproti sezoně 2020/2021 s průměrem 84 cm, naopak bohatší oproti sezoně 2019/2020, kdy napadlo průměrně pouhých 28 cm nového sněhu.

Nejvíce nového sněhu za sezonu, celkem 402 cm, napadlo na stanici Labská bouda v Krkonoších. V předešlé, na sněhovou pokrývku bohatší zimní sezoně, to bylo na této stanici 486 cm. Druhý nejvyšší sezonní úhrn nového sněhu (376 cm) byl zaznamenán na stanici Klínovec v Krušných horách, třetí nejvyšší (353 cm) potom zaznamenala stanice Benecko v Krkonoších.

Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky v Česku v zimní sezoně 2021/2022 byla zaznamenána tradičně v Krkonoších, a to 6. dubna 2022 na Černé Hoře (stanice mimo standardní síť ČHMÚ), kde leželo 192 cm sněhové pokrývky.

V zimní sezoně 2021/2022 byla průměrná délka trvání sněhové pokrývky 43 dní na stanicích v Česku kratší oproti loňské sezoně (52 dní). Nejvíce dní se sněhem bylo zaznamenáno v Krkonoších, 202 dní na stanici Černá Hora.

Při porovnání průběhu výšky celkové sněhové pokrývky zimní sezony 2021/2022 s průměrnými hodnotami za posledních 20 let se jednalo o podprůměrnou zimu.

1846.6 h
průměrná doba trvání slunečního svitu v ČR
109 %
průměrná doba trvání slun. svitu ve srovnání s normálem 1991-2020
2138.7 h
nejvyšší doby trvání slunečního svitu (Brno-Tuřany)
270.3 h
nejdelší prům. měsíční délka slun. svitu (červen)
15.7 h
nejvyšší délka slun. svitu za den
95
nejvyšší počet jasných dní (Brod nad Dyjí)
184
nejvyšší počet zamračených dní (Slaměnka)

V roce 2022 dosáhla průměrná doba trvání slunečního svitu na území ČR hodnoty 1846,6 h což je 109 % ročního normálu 1991–2020. Nejvyšší doby trvání slunečního svitu byly zaznamenány na jižní Moravě, na stanici Brno, Tuřany to bylo 2138,7 h.

Nejdéle v porovnání s normálem svítilo Slunce v březnu (221,5 h, 176 % březnového normálu). Naopak nejméně slunečního svitu v porovnání s normálem bylo zaznamenáno v září (127,5 h, 80 % zářijového normálu).

Počet jasných dní v roce 2022 na jižní Moravě na části stanic přesáhl 80 dní, v západní polovině území byly hodnoty nižší, nejčastěji se pohybovaly mezi 60 a 70 dny. Nejvíce jasných dní (95) bylo pozorováno na stanici Brod nad Dyjí. V porovnání s dlouhodobým průměrem bylo nejvíce jasných dní zaznamenáno v Lednici, Pardubicích a Kobylí, naopak nejméně v Novém Rychnově a Liberci.

Počet zamračených dní v roce 2022 se na našem území pohyboval nejčastěji mezi 130 až 140 dny, nejvíce zamračených dní zaznamenaly horské stanice (Slaměnka 184, Luční bouda 181 dní). Na všech stanicích bylo zaznamenáno méně zamračených dní, než je dlouhodobý průměr. Nejméně zamračených dní bylo v nižších polohách na jižní Moravě (Brno, Tuřany 115, Kobylí 116 dní), dále ve středních a východních Čechách (Hradec Králové, Svobodné Dvory 114 dní, Praha 120 dní).

2.3 m.s-1
průměrná rychlost větru v ČR
3.7 m.s-1
průměrná rychlost větru v největrnější měsíc (únor)
1.7 m.s-1
průměrná rychlost větru v nejméně větrný měsíc (srpen)
52.0 m.s-1
maximální rychlost větru (Sněžka, Poštovna)
15.8 m.s-1
nejnižší maximální rychlost větru (Valašská Senice)
11
procento stanic s max. rychlostí ≥ 30 m.s-1

Průměrná roční rychlost větru v roce 2022 na území ČR byla 2,3 m.s-1. Na většině stanic standardní sítě ČHMÚ byla průměrná roční rychlost větru mezi 1 a 5 m.s-1. Vyšší průměrné rychlosti byly zaznamenány na některých stanicích zejména ve vyšších polohách (Milešovka 7,0 m.s-1, Lysá hora 5,8 m.s-1, Luční bouda 5,7 m.s-1, Šerák 5,2 m.s-1).

Na 55 % stanic byla naměřena průměrná roční rychlost větru menší než dlouhodobý průměr 1991–2020 alespoň o 0,2 m.s-1.

S uvážením stanic mimo standardní síť ČHMÚ byla nejvyšší hodnota okamžité rychlosti větru naměřena na stanici Sněžka, Poštovna, a to 52,0 m.s-1 dne 18. února.

Nejvýrazněji na našem území foukalo ve dnech 30. ledna a 17. – 18. února, v souvislosti s přechodem hlubokých tlakových níží Malik a Dudley.