I
N
F
O

Interaktivní zprávy Českého hydrometeorologického ústavu

V seznamu níže vyberte požadovanou zprávu. Seznam dostupných zpráv se bude průběžně doplňovat.


Kvalita ovzduší v ČR 2023
PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2 a CO

Kvalita ovzduší v ČR 2022
BaP a BZN

Kvalita ovzduší v ČR 2022
PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2 a CO

Kvalita ovzduší v ČR 2021
BaP a BZN

Kvalita ovzduší v ČR 2021
PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2 a CO