Klimatologická ročenka

2021

Předložená ročenka přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik na území České republiky v roce 2021. Vyhodnocení je provedeno na základě dat naměřených v síti meteorologických a klimatologických stanic ve správě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ale i dalších subjektů.

Ročenka je rozdělena do několika kapitol, primárně podle jednotlivých měřených meteorologických prvků, tedy teploty vzduchu, rychlosti větru, množství sněhu a srážek či délky slunečního svitu. Nechybí ani informace o fenologii, zajímavých jevech počasí v roce 2021 či informace o staniční síti.

Kapitoly

Úvod
Teplota vzduchu
Srážky
Sníh
Sluneční svit a oblačnost
Vítr
Zajímavé nebo mimořádné projevy počasí
Fenologie
Staniční síť
8.0 °C
průměrná teplota vzduchu v ČR
-0.3 °C
odchylka od normálu 1991-2020
2.
nejchladnější rok posledních 10 let
36.5 °C
nejvyšší naměřená teplota vzduchu (8. 7., Strážnice)
-32.7 °C
nejnižší naměřená teplota vzduchu (14. 2., Jelení, u mostu)
5.9
průměrný počet tropických dní

Rok 2021 na území ČR byl teplotně normální, průměrná roční teplota vzduchu (8,0 °C) byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. V posledních 10 letech se jedná o druhý nejchladnější rok dle průměrné roční teploty vzduchu, chladnější byl pouze rok 2013.

Průměrná roční teplota vzduchu na území jednotlivých krajů se pohybovala v rozmezí od 6,8 °C v kraji Karlovarském až po 9,2°C v kraji Jihomoravském.

Většinu měsíců roku 2021 hodnotíme vůči normálu 1991–2020 jako teplotně normální. Velmi chladné však byly jarní měsíce duben a květen (oba silně podnormální). Naopak silně nadnormální byl teplotně v roce 2021 červen, který byl třetím nejteplejším červnem v období od roku 1961.

Zima 2020/2021 byla na území ČR jako celek teplotně normální.

683 mm
průměrný úhrn srážek v ČR
100 %
srážkového normálu 1991-2020
684 mm
průměrný srážkový úhrn normálového období 1991-2020
661 mm
průměrný úhrn srážek na Moravě a Slezsku
694 mm
průměrný úhrn srážek v Čechách

Srážkově byl rok 2021 na území ČR normální, průměrný roční úhrn srážek 683 mm představuje 100 % normálu 1991–2020. Na území Čech spadlo v roce 2021 v průměru 694 mm srážek (102 % normálu), na území Moravy a Slezska to bylo 661 mm (96 % normálu). Nejvíce srážek ve srovnání s normálem spadlo v krajích Praha a Středočeský (108 % normálu), Plzeňský a Karlovarský (106 % normálu). Nejméně srážek ve srovnání s normálem spadlo na východě republiky v krajích Olomouckém (93 % normálu), Zlínském (91 % normálu), Moravskoslezském (95 % normálu) a také Královéhradeckém (94 % normálu).

Srážkově nadnormální byly měsíce květen a srpen, kdy v průměru na území ČR spadlo 141 % a 136 % srážkového normálu. Podzimní měsíce září a říjen byly hodnoceny jako silně podnormální, měsíční srážkové úhrny zde činily 38 % a 39 % normálu.

V 61leté řadě průměrných ročních úhrnů srážek na území ČR za období 1961–2021 se rok 2021 s úhrnem 683 mm (100 % normálu 1991–2020) řadí přibližně uprostřed (jako 32. nejsušší nebo 29. nejvlhčí). Dlouhodobý průměr ročního úhrnu srážek na území ČR se v průběhu období 1961–2020 příliš nezměnil. Dlouhodobý průměr za období 1961–1990 činil 674 mm, za období 1981–2010 to bylo 686 mm a za poslední třicetiletí 1991–2020 je 684 mm.

Průměrně se na našem území v roce 2021 vyskytlo 112,7 dní s denním úhrnem srážek 1 mm a více. Nejvíce dní se srážkami (≥ 1 mm) bylo zaznamenáno v Krkonoších na stanicích Labská bouda (186 dní) a Dvoračky (185 dní).

Nejvyšší roční úhrny srážek v roce 2021 na stanicích standardní sítě ČHMÚ byly zaznamenány v Krkonoších a Jizerských horách, a to na stanicích Labská bouda (1672,6 mm), Dvoračky (1648,4 mm) a Bílý Potok, Smědava (1544,6 mm). Tyto stanice leží v horských polohách nad 800 m n. m. Naopak nejnižší roční úhrn srážek v roce 2021 (424,2 mm) byl zaznamenán na stanici Paseka v okrese Olomouc. Na ostatních stanicích roční úhrn přesáhl 460 mm.

84 cm
průměrná výška nového sněhu v ČR
608 cm
nejvyšší množství nového sněhu (Lysá hora)
2
nejnižší množství nového sněhu (Lednice)
42 cm
nejvyšší množství nového sněhu za den (Lysá hora)
188 cm
nejvyšší výška sněhu (22. 3., Labská bouda)
52 dní
průměrná délka trvání sněhové pokrývky

V zimní sezoně 2020/2021 v ČR v úhrnu napadlo průměrně více než 84 cm nového sněhu. Nejvíce sněhu, více než 42 cm, napadlo v lednu, 18 cm v únoru, téměř 10 cm v březnu, téměř 9 cm v dubnu, téměř 4 cm v prosinci, 1 cm v listopadu, méně než 1 cm v říjnu a v květnu. V zimní sezoně 2019/2020 v ČR v sumě napadlo průměrně téměř 28 cm nového sněhu, tedy přibližně třikrát méně než v zimě 2020/2021.

Nejvíce nového sněhu za sezonu, celkem 608 cm, napadlo na stanici Lysá hora v Beskydech. V předešlé, na sněhovou pokrývku chudé, zimní sezoně to bylo na této stanici pouze 348 cm. Druhý nejvyšší úhrn nového sněhu (486 cm) byl zaznamenán na stanici Labská bouda, kde v předešlé sezoně napadlo nejvíce sněhu ze všech stanic v republice (385 cm).

Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky v Česku v zimní sezoně 2020/2021 byla zaznamenána tradičně v Krkonoších, a to 22. března 2021 na Labské boudě, kde leželo 188 cm sněhové pokrývky.

V zimní sezoně 2020/2021 byla průměrná délka trvání sněhové pokrývky na stanicích v Česku více než 52 dní. Nejvíce, 185 dní, bylo zaznamenáno na stanicích Labská bouda.

Při porovnání průběhu výšky sněhové pokrývky zimní sezony 2020/2021 s průměrnými hodnotami za posledních 20 let se jednalo o lehce podprůměrnou zimu. Nejvyšší údaj vodní hodnoty celkové sněhové pokrývky v ČR v zimní sezoně 2020/2021 byl 679 mm z krkonošského profilu Rokytnice nad Jizerou, Nad Voseckou (1377 m n. m.) změřený dne 19. dubna 2021.

1663.5 h
průměrná doba trvání slunečního svitu v ČR
100 %
průměrná doba trvání slun. svitu ve srovnání s normálem 1991-2020
2104.3 h
nejvyšší doby trvání slunečního svitu (Kuchařovice)
275.3 h
nejdelší prům. měsíční délka slun. svitu (červen)
16.1 h
nejvyšší délka slun. svitu za den (7. 6., Chotusice)
81
nejvyšší počet jasných dní (Brno, Tuřany; Kuchařovice)
211
nejvyšší počet zamračených dní (Luční bouda)

V roce 2021 dosáhla průměrná doba trvání slunečního svitu na území ČR hodnoty 1663,5 h, což je téměř 100 % ročního normálu 1991–2020. Nejvyšší doby trvání slunečního svitu byly zaznamenány na jižní Moravě, na stanici Kuchařovice to bylo 2104,3 h.

V říjnu byla zaznamenána nejdelší doba trvání slunečního svitu v porovnání s normálem. Slunce v průměru svítilo 165,7 h, což je 154 % říjnového normálu. Naopak nejméně slunečního svitu v porovnání s normálem bylo zaznamenáno v srpnu. Průměrná doba trvání slunečního svitu 160,2 h činila pouze 72 % srpnového normálu.

Počet jasných dní v roce 2021 na Moravě na většině stanic přesáhl 50 dní, v západní polovině území byly hodnoty nižší, nejčastěji se pohybovaly do 50 dní. Nejvíce jasných dní (81) bylo pozorováno na stanici Brno, Tuřany a Kuchařovice. V porovnání s dlouhodobým průměrem bylo nejvíce jasných dní zaznamenáno v Lednici a Pardubicích, naopak nejméně v Praze a Košeticích.

Naopak počet zamračených dní se na našem území pohyboval nejčastěji mezi 150 až 170 dny, více zamračených dní se vyskytlo v horských polohách (Luční bouda 211, Labská bouda 203). Více zamračených dní, než je dlouhodobý průměr, se vyskytlo na některých stanicích ležících v západních, severozápadních a středních Čechách. Nejméně zamračených dní bylo na jižní Moravě (Brno, Tuřany 114, Kuchařovice 116 dní).

2.1 m.s-1
průměrná rychlost větru v ČR
2.7 m.s-1
průměrná rychlost větru v největrnější měsíc (květen)
1.6 m.s-1
průměrná rychlost větru v nejméně větrný měsíc (září)
45.3 m.s-1
maximální rychlostr větru (Sněžka, Poštovna)
4
počet stanic s max. rychlostí ≥ 30 m.s-1
47 %
podíl stanic stand. sítě s nejvyšší okamžitou rychlostí větru naměřenou 21. 10.

Průměrná roční rychlost větru v roce 2021 na území ČR byla 2,1 m.s-1. Na většině stanic standardní sítě ČHMÚ byla průměrná roční rychlost větru mezi 1 a 4 m.s-1. Vyšší průměrné rychlosti byly zaznamenány na některých stanicích zejména ve vyšších polohách (Milešovka 6,7 m.s-1, Lysá hora 6,2 m.s-1, Luční bouda 5,5 m.s-1, Šerák 5,1 m.s-1).

Na 70 % stanic byla naměřena průměrná roční rychlost větru menší než dlouhodobý průměr 1991–2020 alespoň o 0,2 m.s-1.

S uvážením stanic mimo standardní síť ČHMÚ byla nejvyšší hodnota okamžité rychlosti větru naměřena na stanici Sněžka, Poštovna, a to 45,3 m.s-1 dne 13. března.

Nejvýrazněji na našem území foukalo dne 21. října, kdy vrcholily projevy tlakové níže Ignác. V tento den byla na 109 stanicích standardní sítě ČHMÚ zaznamenána okamžitá rychlost větru 25 m.s-1 a více.