I
N
F
O

Roční shrnutí

Níže jsou k dispozici PDF ročních shrnutí. K dispozici jsou vždy dvě verze - PDF v původní vysoké kvalitě a komprimované PDF vhodné pro úsporu mobilních dat. Pravidelná roční shrnutí jsou ČHMÚ vydávána od roku 2022.


Počasí, voda a ovzduší
rok 2022
25,5 MB | 2,1 MB 24,5 MB | 2,1 MB